Βουτήματα απλά

Σταφίδας μεγάλη

Σταφίδας μεγάλη

Βούτημα negro

Βούτημα negro

Super negro

Super negro

Σταφίδας μίνι

Σταφίδας μίνι

Μεθυσμένο με κομμάτια αμυγδάλου (γεύση κεράσι)

Μεθυσμένο με κομμάτια αμυγδάλου (γεύση κεράσι)

Κουλούρι αμυγδάλου

Κουλούρι αμυγδάλου

Κομμάτια σοκολάτας

Κομμάτια σοκολάτας

Κομμάτια αμυγδάλου

Κομμάτια αμυγδάλου

Βιομηχανία Αρτοποιείας και Ζαχαροπλαστικής

Σολωμού 131, Μοσχάτο, Αθήνα

  • Email: pankoepe@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 210 9413708

Panko